Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Expertisecentrum voor kortdurende ouderenzorg

Herstelzorg en het Maastricht UMC+ gaan intensief samenwerken in een expertisecentrum voor kortdurende ouderenzorg. Daartoe hebben de drie partijen gisteren een intentieverklaring getekend. Bundeling van krachten in de kortdurende opvang en de geriatrische revalidatie levert belangrijke winst op voor deze specifieke vorm van zorg.

In Zuid-Limburg zet de vergrijzing en ontgroening sneller door dan in andere delen van Nederland. Om kwetsbare ouderen in de toekomst de nodige zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden, zijn er nieuwe voorzieningen nodig. In het toekomstige expertisecentrum worden ouderen korte tijd opgenomen en onderzocht om hun zorgvraag in kaart te brengen, zodat ze vervolgens tijdige en optimaal passende zorg kunnen krijgen. Voor de ouderen in de regio betekent dit snelle doorstroming van ziekenhuis naar expertisecentrum zodat men niet onnodig lang in het ziekenhuis hoeft te verblijven en doorstroming vanuit de thuissituatie naar het expertisecentrum zodat men niet onnodig lang op behandeling hoeft te wachten.

Samenvoegen

De eerste stap in de samenwerking is het samenvoegen van de huidige activiteiten van MUMC+ | Herstelzorg, de kortdurende zorgactiviteiten van Envida en de zogenoemde ziekenhuisverplaatste zorg van het Maastricht UMC+ (om verkeerdebeddenproblematiek te voorkomen). Er is ook geen sprake van een fusie; de samenwerking wordt vormgegeven in een stichtingsverband.

Die samengevoegde activiteiten bestaan uit zorg aan ouderen die zowel klinisch (dus opgenomen) als in dagprogramma’s en ook ambulant kan worden aangeboden. Dan gaat het concreet om observeren, diagnosticeren, behandelen en waar nodig ook reactiveren en revalideren. Het is de ambitie van partijen om de zorg vervolgens uit te bouwen in een hoogwaardig expertisecentrum door onderzoek en innovatie te verbinden met de patiëntenzorg.

De Schakelafdeling, de spoedopvang voor ouderen (samenwerking tussen Maastricht UMC+ en Envida), maakt onderdeel uit van het expertisecentrum voor kortdurende ouderenzorg.

La Valence

Het expertisecentrum zal worden gevestigd in zorgcentrum La Valence van Envida aan de Gronsvelderweg in Maastricht, vlakbij het Maastricht UMC+. MUMC+ | Herstelzorg gaat eind 2021, begin 2022 naar deze locatie. Momenteel is MUMC+ | Herstelzorg gevestigd aan de Pieterstraat in Maastricht. De huidige bewoners van La Valence zullen voor een deel verhuizen naar andere locaties voor langdurige zorg van Envida. Daarover worden al geruime tijd gesprekken gevoerd met de bewoners en hun naasten. Envida wil gedwongen verhuizingen zoveel mogelijk voorkomen. Daarom blijft in eerste instantie een klein deel van de capaciteit van La Valence beschikbaar voor langdurige zorg. Daar waar verhuizing noodzakelijk is, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van betrokkene.

expertisecentrum
Sluit de enquête