Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Maastricht UMC+| Herstelzorg biedt méér dan revalidatie.

Uit de woorden van de nog kersverse bestuurder blijkt duidelijk dat ze Maastricht UMC+ Herstelzorg niet als een eiland beschouwt.
‘Klopt helemaal. We zijn onderdeel van een zorgketen en dat betekent dat we veel meer moeten samenwerken. Een landelijke ontwikkeling waarin we graag voorop willen lopen. Onze rol is in die keten veel breder.
Natuurlijk is revalidatie ons eerste speerpunt. Maar hoe goed zou het zijn als we mensen al vóór die knieoperatie zien? Dan kunnen we al bepaalde oefeningen doen, misschien iets in de leefstijl aanpassen en ook in de thuissituatie bekijken of maatregelen genomen moeten
worden. Aanpassingen in huis, domotica, contacten met buren en mantelzorgers. Dat maakt de doorstroming van ziekenhuis naar thuis makkelijker. Het gaat erom ouderen zo veel mogelijk regie over hun eigen leven terug te geven. Meer zelfstandigheid. Nog mooier zou het zijn als we een rol kunnen spelen bij het voorkomen van bijvoorbeeld heupfracturen. Onze mensen weten waar de valkuilen zitten, kunnen tips geven over gezond leven, enzovoort. Als we de gezondheidszorg betaalbaar willen houden, dan moeten we inzetten op preventie'.
Meer lezen? Klik hier voor het gehele artikel.

Uit de woorden van de nog kersverse bestuurder blijkt duidelijk dat ze Maastricht UMC+ Herstelzorg niet als een eiland beschouwt. 'Klopt helemaal. We zijn onderdeel van een zorgketen en dat betekent dat we veel meer moeten samenwerken. Een landelijke ontwikkeling waarin we graag voorop willen lopen. Onze rol is in die keten veel breder. Natuurlijk is revalidatie ons eerste speerpunt. Maar hoe goed zou het zijn als we mensen al vóór die knieoperatie zien? Dan kunnen we al bepaalde oefeningen doen, misschien iets in de leefstijl aanpassen en ook in de thuissituatie bekijken of maatregelen genomen moeten worden. Aanpassingen in huis, domotica, contacten met buren en mantelzorgers. Dat maakt de doorstroming van ziekenhuis naar thuis makkelijker. Het gaat erom ouderen zo veel mogelijk regie over hun eigen leven terug te geven. Meer zelfstandigheid. Nog mooier zou het zijn als we een rol kunnen spelen bij het voorkomen van bijvoorbeeld heupfracturen. Onze mensen weten waar de valkuilen zitten, kunnen tips geven over gezond leven, enzovoort. Als we de gezondheidszorg betaalbaar willen houden, dan moeten we inzetten op preventie'. 

Meer lezen? Klik hier voor het gehele artikel.

 

Sluit de enquête