Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Maastricht UMC+ | Herstelzorg verwelkomt nieuwe bestuurder Barbara Janssen-Solberg

Barbara Janssen-Solberg is met ingang van 1 december 2019 benoemd tot directeur azM Herstelzorg. Zij volgt Leen Dielis op, die eind dit jaar met pensioen gaat.

Per 31 december 2019 neemt Mevr. M.M.J. Dielis afscheid van azM Herstelzorg, stichting Bejaardenzorg Clara Fey. Na een periode van 12 jaar, dat zij de organisatie heeft geleid, gaat zij met vervroegd pensioen. De organisatie en raad van toezicht is mevrouw Dielis erkentelijk voor de manier waarop zij de organisatie heeft geleid en omgevormd van het kloosterverzorgingshuis Huize Blankenberg tot de herstelkliniek voor Maastricht en Heuvelland.

Mevrouw Dielis wordt opgevolgd door mevrouw Barbara Janssen – Solberg. Zij is per 1 december 2019 benoemd als nieuwe directeur bestuurder.

Mevrouw Janssen- Solberg is bijna 30 jaar werkzaam geweest bij het MUMC+ en heeft zich breed ontwikkeld in het integraal verbinden van strategische ambities met operationele processen. Hierbij maakt  zij een praktische vertaling voor de organisatie met als uitgangspunt persoons -en resultaatgerichtheid. Het ontwikkelen van vernieuwende mogelijkheden en het direct richten op datgene wat van waarde is voor patiënten in de huidige zorgmarkt is wat haar aantrekt in haar nieuwe functie. azM Herstelzorg doet dit niet alleen, er zijn diverse partijen in de keten bij betrokken en daar wil zij blijvend op inzetten.

De raad van Toezicht wenst beide dames veel succes.

Sluit de enquête