Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Mw. Dielis met pensioen

Leen Dielis gaat eind dit jaar met pensioen en kijkt met trots terug op 12 jaar azM Herstelzorg (vanaf nu Maastricht UMC+ | Herstelzorg).
Maastricht UMC+ | Herstelzorg zorgt voor herstel en revalidatie van kwetsbare mensen, voornamelijk ouderen die na behandeling niet meteen naar huis kunnen. "Ik noem het zelf een centrum voor kortdurende ouderenzorg", zegt Leen Dielis. "Zij worden bij ons tijdelijk opgenomen om te herstellen en worden voorbereid om weer naar huis te gaan. In de zorgverzekeringswet zijn dat de prestaties geriatrische revalidatiezorg GRZ en eerstelijns verblijf"

Leen Dielis, directeur Maastricht UMC+ | Herstelzorg, met pensioen.

Leen Dielis gaat eind dit jaar met pensioen en kijkt met trots terug op 12 jaar azM Herstelzorg (vanaf nu Maastricht UMC+ | Herstelzorg).
Maastricht UMC+ | Herstelzorg zorgt voor herstel en revalidatie van kwetsbare mensen, voornamelijk ouderen die na behandeling niet meteen naar huis kunnen. "Ik noem het zelf een centrum voor kortdurende ouderenzorg", zegt Leen Dielis. "Zij worden bij ons tijdelijk opgenomen om te herstellen en worden voorbereid om weer naar huis te gaan. In de zorgverzekeringswet zijn dat de prestaties geriatrische revalidatiezorg GRZ en eerstelijns verblijf"
Koploper
Maastricht UMC+ | Herstelzorg heeft door de jaren heel veel ontwikkelingen meegemaakt. Leen begon in 2007 als directrice. Het heette toen nog Huize Blankenberg; ook wel bekend als stichting Bejaardenzorg Clara Fey. Het was oorspronkelijk een kloosterverzorgingstehuis. Met de verhuizing van Cadier en Keer naar Maastricht is voor de naam azM Herstelzorg gekozen. "Je moet je voorstellen", vervolgt Leen, "toen we begonnen, bestond deze vorm van zorg nog helemaal niet. Er lag geen programma klaar. Wij hebben dit zelf moeten ontwikkelen en uitvinden."
"We waren daarmee koploper in Nederland. Al lerende hebben we GRZ verder vormgegeven. Wij hebben ons als professionals steeds aangepast en het tot een succes gemaakt. We zijn gegroeid van 60 naar 114 bedden. Met hetzelfde budget zorgt de GRZ sector landelijk voor meer kwetsbare ouderen. In het begin verbleven deze gemiddeld drie maanden. Nu is dat nog maar gemiddeld dertig dagen. Ik ben trots op de teamprestaties van alle medewerkers."
Zelfzorgcoaching
"Maar we zijn veel meer dan herstelzorg alleen. Wij zorgen er namelijk ook voor dat patiënten en ouderen zelfredzamer worden en meer kunnen participeren in de samenleving. We willen niet dat ze achter de geraniums gaan zitten en zien dus ook voor ons een duidelijke sociale rol. Zelfzorgcoaching noemen we dat."
Naamswijziging en toekomst
"En we zijn nog lang niet klaar. We weten dat we nog meer zorg kunnen weghalen uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis is immers niet de beste plek voor kwetsbare ouderen. Bij ons liggen ze niet de hele dag in hun pyjama in bed, want dat is gewoon funest. De samenwerking met diverse afdelingen het Maastricht UMC+ is gegroeid en draagt bij aan het succes. We hebben elkaar gewoon nodig. Daarnaast willen we ook steeds dichter bij de huisartsen te staan. De naamswijziging van azM Herstelzorg in Maastricht UMC+ Herstelzorg zie ik als een symbolische stap. Het past bij mijn afscheid en de 'nieuwe' organisatiestap met Barbara Solberg aan het roer."
Het Transferpunt
"Als laatste wil ik graag het volgende meegeven: Er gaan soms verhalen rond dat de herstelkliniek geen bedden vrij zouden hebben. Dat komt omdat wij soms verward worden met de verpleeghuizen WLZ waar lange wachtlijsten zijn. Wij hebben in principe geen wachtlijst maar mogen niet iedere oudere opnemen. De zorgverzekering bepaalt of je onder de aanspraaknorm valt en bij ons terecht komt. Dit ligt allemaal wettelijk vast, maar er is veel onduidelijkheid. Geef als zorgprofessional niet zomaar advies hierover aan de patiënt, maar vraag het aan het Transferpunt van het MUMC+, via 77966. Zij werken nauw met ons samen en kennen de normen en opties."

Sluit de enquête