1 oktober 2020

Nieuwe maatregelen

Beste patiënt van MUMC+|Herstelzorg,

Vanaf 15 juli jl. zijn wij van het slot gegaan en sindsdien mag u 2 bezoekers per moment verwelkomen. Nadien is het met het corona goed verlopen maar helaas neemt het aantal besmettingen landelijk weer toe en zijn er nieuwe maatregelen. Dit betekent dat ook wij wederom genoodzaakt zijn om maatregelen te nemen. Voor nu is de belangrijkste maatregel dat we niet meer dan 30 personen in het bezoekersrestaurant mogen toelaten en er aanpassingen zijn ten aanzien van de bezoekregeling. Wij hebben uw hulp hierbij nodig! Zonder uw medewerking lukt dit niet en wij willen niet weer “op slot”. Daarom vragen wij u met klem om de volgende maatregelen in acht te nemen.

Nieuwe regels voor bezoek:

•Patiënten die opgenomen zijn op een 1 persoonskamer ontvangen hun bezoek op de kamer.
•Patiënten die opgenomen zijn op een twee persoonskamer kunnen i.v.m. de beperkte ruimte en de 1.5m regel moeilijk bezoek ontvangen op deze kamers. Zij kunnen dan gebruik maken van het restaurant. Indien de patiënt niet in staat is om gebruik te maken van het restaurant vragen wij om het bezoek te beperken tot 1 bezoeker per patiënt per moment.
 

Oude en nog steeds geldende bezoekregeling:

•2 bezoekers per moment per patiënt is en blijft de regel. U kunt dus niet meer dan 2 bezoekers gelijktijdig ontvangen.
•U mag met uw bezoek buiten ons terrein gaan.
•Bezoekdagen zijn van maandag tot en met zondag.
•Bezoektijd is: 14.00 tot 20.00 uur.
•Bezoekers registreren zich aan de receptie.
•Bezoekers vertonen geen klachten van coronavirus of zijn tenminste 14 dagen corona-vrij.
•U en uw bezoekers houden zich aan de hygiënemaatregelen.
•Bezoekers houden de 1.5 meter regel in acht tot u en het personeel.
•Bezoekers dragen een neus/mondmasker, waarvoor zij zelf zorgdragen.
•Patiënten met (verdenking) corona mogen geen bezoek ontvangen met uitzondering van patiënten in de laatste levensfase.
•Bezoek dat de regels niet in acht neemt kan de toegang ontzegd worden.

Het terras zal voorlopig open blijven. Maar ook hier vragen wij u met klem om zich aan de 1.5m regel te houden.

Nieuwe maatregelen Nieuwe maatregelen

Wilt u een PDF van deze informatie? Klik hier