10 december 2020

Nieuwe maatregelen: Stop Corona

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft gezien en gehoord, komen er dagelijks nog meer Coronabesmettingen bij. De toestand in Zuid-Limburg is momenteel zorgelijk. Maar ook hier in huis zien we het aantal COVID-besmettingen oplopen. Wij willen kost wat kost voorkomen dat we weer op slot moeten, zoals in het begin van dit jaar. Daarom zien we ons genoodzaakt de maatregelen wederom meer aan te scherpen. Per 29 oktober hebben we al besloten tot reducering van het aantal bezoekers en verplichte neus/mondmaskers voor patiënten. Helaas zien wij dat de besmettingen binnenshuis oplopen en zijn genoodzaakt toch weer scherpere maatregelen te nemen. Dit betekent voor u dat vanaf 11 december het bezoekersaantal van 2 vaste bezoekers naar 1 vaste bezoeker per patiënt gaat, tijdens haar/zijn verblijf. Deze vaste bezoeker mag u 1x daags 1 uur bezoeken tijdens de bezoektijden van 14.00 tot 20.00 uur. Verder continueren we het beleid dat u niet op dag(deel)verlof mag.
Wij willen u en ons personeel zo min mogelijk risico laten lopen op een besmetting met het Coronavirus. We begrijpen dat dit wederom een ingrijpende beslissing is, maar ons inziens kunnen wij niet anders. We willen de deuren voor bezoekers open houden en de bedrijfsvoering continueren en garanderen.
De maatregelen per 11.12.2020 op een rij:
Patiënten mogen gedurende het verblijf bij Herstelzorg 1 VASTE bezoeker ontvangen. Deze
bezoeker mag tijdens bezoektijden komen. De bezoeker mag 1 uur blijven. Patiënten kunnen hun
vaste bezoeker aangeven bij de receptie of de verpleging. De bezoekers worden geregistreerd met
naam, telefoonnummer en tijdstip.
Geen dag(deel) verlof: dus u kunt niet naar huis voor verjaardag, kerst, thuiskapper etc.
Kinderen van 12 jaar of jonger tellen niet mee in het bezoekersaantal. Zij mogen met een
volwassen bezoeker mee op visite komen. Het neus/mondmasker is voor kinderen niet verplicht.
Patiënten ontvangen hun bezoek op hun kamer.
Het restaurant begane grond is dicht. Hier worden geen dranken en/of voeding meer verstrekt
aan patiënten/bezoekers. Er wordt een extra drankronde ingesteld voor de patiënten.
U mag met uw bezoek buiten ons terrein gaan, voor bijvoorbeeld een wandelingetje in het park,
maar het is absoluut niet de bedoeling dat u een samenzijn heeft met uw hele familie in het park.
Bezoekdagen zijn van maandag tot en met zondag.
Bezoektijd is: 14.00 tot 20.00 uur.
Bezoekers vertonen geen klachten van het Coronavirus, of zijn tenminste 14 dagen Corona-vrij.
Patiënten en bezoeker houden zich aan de hygiënemaatregelen.
De bezoeker houdt de 1,5 meter regel in acht tot u en het personeel.
Patiënten dragen een neus/mondmasker in alle openbare ruimtes binnen de organisatie. Dit
neus/mondmasker wordt u aangereikt door MUMC+|Herstelzorg.
Bezoekers dragen een neus/mondmasker, waarvoor zij zelf zorgdragen.
Patiënten met (verdenking) Corona mogen beperkt (i.o.m. de verpleging) bezoek ontvangen.
Patiënten en/of bezoek die de regels niet in acht nemen kan de toegang ontzegd worden.

Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via info@herstelzorgmumc.nl of bellen met 043.6019400

Wilt u een PDF van deze maatregelen? Klik hier.