Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Covid-19 herstel en revalidatie

Herstel en revalidatie tijdens of na Covid-19 in Maastricht UMC+| Herstelzorg

Wat bieden wij:

 • De specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar met veel expertise op het gebied van ouderen met multi morbiditeit, farmacotherapie, polyfarmacie en revalideren
 • Buiten kantoortijden is er 24/7 bereikbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde die op locatie komt bij acute zorgvragen
 • Behandeling gericht op het somatisch, functioneel, psychisch/sociaal gebied
 • Multidisciplinaire specialistische zorg (fysiotherapie/longtherapeuten, ergotherapie, psychologie, logopedie, diëtetiek, ZelfZorgCoach/maatschappelijk werk)
 • Verpleegkundigen met ervaring in ouderenproblematiek en ouderenrevalidatie en brede kennis (COPD, hartfalen, orthopedie, CVA, wonden en decubituspreventie, internistische problemen enz)
 • We hebben reguliere zorgbedden GRZ en ELV maar ook een afdeling voor covid positieve patiënten en een afdeling voor covid triage.
 • Een afdeling voor covid patiënten en een afdeling voor triage verdachte covid patiënten
 • Er kan dagelijks op locatie bloed geprikt worden muv weekend en feestdagen
 •  Zuurstoftoediening via neusbril of mondkapje tot maximaal 5L/min
 • Korte lijnen met het MUMC ziekenhuis waarbij insturen mogelijk is voor aanvullende diagnostiek of behandeling (denk aan CT scan, infuustherapie, Intensive care/beademing)

Aanmelden:

Via TIPP en via medewerker van het opnamebureau

Voorwaarden bij aanmelden:

 • Volwassenen (post)covid-19 met in principe geen leeftijdsgrens. Kwetsbare ouderen maar ook relatief jongere patiënten met relatief weinig comobiditeiten (<60 jr) zijn welkom
 • Gaarne medische en verpleegkundige overdrachten verzorgen. Indien uit het ziekenhuis dan ook lab (bloedbeeld, nierfunctie, crp, albumine) en een duidelijk beschreven medisch beleid bij calamiteiten en/of verslechtering (beademen, insturen, reanimeren)
 • Actuele medicatielijst moet beschikbaar zijn

Doelen:

Het verbeteren van functioneren en ADL-zelfstandigheid van oudere en/of kwetsbare patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt door het verbeteren van de integrale gezondheidsstatus alsmede het voorkomen, behandelen en beperken van lichamelijke en psychische complicaties.

 Patiënten geschikt voor MUMC+ Herstelzorg (GRZ en ELV):

Covid-19 post intensive care:
Forse algehele achteruitgang en (zeer) complexe problematiek. Patiënten kunnen zuurstofafhankelijk, pulmonaal/respiratoir zeer matig en zeer beperkt belastbaar. Ze zijn vaak medisch nog niet geheel stabiel, ook als gevolg van ontregelde comorbiditeit. Bij deze groep is daarnaast sprake van veel psychische en cognitieve problemen. Het is de verwachting dat een deel van deze patiënten naar de medische specialistische revalidatiezorg (MSR) zal gaan, maar een deel is hiervoor (nog) onvoldoende belastbaar is. Ook starten in de geriatrische revalidatie met vervolg in de MSR lijkt een passend traject te kunnen zijn.

Covid-19 post ziekenhuis (geen intensive care):

a. Verlengd herstel en revalidatie:
Kenmerken: Patiënten waren pre-existent niet kwetsbaar maar hebben een verlengd herstel en kortdurende revalidatie nodig, met name gericht op het afbouwen van zuurstof, mobiliseren en verbeteren van de conditie. Ze zijn doorgaans 60 jaar en ouder en hebben soms enige comorbiditeit maar niet ernstig. Patiënten herstellen over het algemeen vlot (binnen 2-3 weken) en ongecompliceerd. Over het algemeen weinig/geen cognitieve en psychische problematiek. Deze doelgroep kan zowel in aanmerking komen voor MSR als GRZ.

b. Multidisciplinaire Revalidatie:
Kenmerken: Patiënten vertonen forse algehele achteruitgang bij pre-existente kwetsbaarheid, comorbiditeit en complexe problematiek. Deze patiënten functioneren nog niet optimaal. Ze zijn afhankelijk van extra zuurstof en zijn zeer beperkt belastbaar. Er is sprake van matige psychische en cognitieve problematiek. Deze doelgroep komt in principe in aanmerking voor GRZ.

Covid-19 post-thuis/verzorgingshuis (tot zzp4):

Medische zorg, herstel en revalidatie na thuis doorgemaakte of nog actieve COVID-19
infectie, waarbij ziekenhuis opname als niet meer gewenst/passend wordt beschouwd (NB: niet de palliatieve groep), met daarbij een te hoge zorgzwaarte voor thuis/verzorgingshuis. Dit betreft een zeer kwetsbare groep met waarschijnlijk een hoge mortaliteit. Het beloop is moeilijk in te schatten bij opname. Een deel van deze patiënten zal nog wel herstellen en heeft daarna (mogelijk) revalidatie nodig, indien voldoende belastbaar. Een ander deel zal niet revalideerbaar zijn en uitstromen naar de langdurige zorg (WLZ). Deze doelgroep kan in aanmerking komen voor ELV-hoog complexe zorg of voor GRZ.

Sluit de enquête