Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over ons

De Cliëntenraad

Zoals elke zorginstelling heeft Maastricht UMC+ | Herstelzorg  een cliëntenraad. De doelstelling is de medezeggenschap van cliënten vorm te geven. Medezeggenschap in de vorm van advies naar het bestuur en directie van Maastricht UMC+ | Herstelzorg.

Maastricht UMC+ | Herstelzorg is een revalidatie-instelling. Cliënten verblijven hier, als het goed is, kortdurend. Het is dus moeilijk om de raad te laten bestaan uit cliënten. De continuïteit is dan maar zeer beperkt. De oplossing die gekozen is de raad te laten bestaan uit ex-cliënten, vrijwilligers die in Maastricht UMC+ | Herstelzorg actief zijn voor cliënten en als gastlid steeds iemand die actueel aan de revalidatie deelneemt.

De cliëntenraad is ervoor om, vanuit het gevoel van de cliënt, de belangen van de revalidanten te behartigen. Ideeën, voorstellen, maar ook klachten kunnen via dit kanaal onder de aandacht worden gebracht van directie en bestuur. De raad ziet er op toe dat de toezeggingen op deze onderwerpen worden nagekomen. In deze zin is de raad de oren, ogen, maar zeker ook de stem van de revalidant. Dit is van belang voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg en alles wat hiermee verband houdt en zo wordt dit ook ervaren door medewerkers, directie en bestuur van Maastricht UMC+ | Herstelzorg.

Sluit de enquête