Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Herstelzorg na CVA

Als uw toestand na het CVA stabiel is maar dat u revalidatie nodig heeft en u niet meteen naar huis kunt, kunt u overgeplaatst worden naar Maastricht UMC+ | Herstelzorg. Revalidatie is gericht op het dusdanig verminderen van de functionele beperkingen met de verwachting dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is.

CVA assessment

Na opname wordt in de eerste 5 werkdagen van uw opname het volgende in kaart gebracht:

  • Algemeen lichamelijk functioneren
  • Functioneren van de zintuigen
  • Functioneren van de motoriek
  • Activiteiten van het dagelijkse leven (ADL)
  • Psychisch functioneren
  • Communicatie
  • Draagkracht mantelzorg
  • Inschatting geschiktheid huidige woonvoorziening
Na dit assessment krijgt u antwoord op de volgende vragen:
  • Wat zijn de voornaamste problemen na het CVA?
  • Wat zijn de doelen voor behandeling of is nog verdere diagnostiek nodig?

Onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde zijn de volgende therapeuten bij uw revalidatie betrokken: fysiotherapeut, logopedist, neuropsycholoog, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker. Bij de behandeling is verder de revalidatiearts van het ziekenhuis betrokken. Een ervaren team van verpleegkundigen, verzorging en facilitair medewerkers staat in voor uw dagelijkse verzorging en verblijf. Zij begeleiden u om weer zoveel mogelijk zelfstandig te worden. Afhankelijk van uw mogelijkheden, beperkingen en prognose is uw behandeling meer of minder intensief. U werkt steeds aan uw eigen behandeldoelen. Indien uiteindelijk zou blijken dat, na revalidatie, terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, bespreken wij de vervolgmogelijkheden met u. De zorg in Maastricht UMC+ | Herstelzorg duurt tussen twee weken en maximaal 6 maanden. Familie en/ of mantelzorger wordt betrokken bij de behandeling en nazorgplannen.

in onze folder leest u meer over de behandeling en revalidatie na een CVA

Sluit de enquête