Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Klachtenafhandeling

Het is voor ons belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over uw behandeling en verzorging. Daarom werken we zo goed mogelijk samen met u, uw familie en onze zorgpartners. Tips en verbetersuggesties zijn welkom en helpen ons om onze dienstverlening te verbeteren. Als u desondanks niet tevreden bent over de gang van zaken, laat ons dat dan a.u.b. weten. Wij adviseren u om altijd eerst de vragen/opmerkingen of klacht op te nemen met de persoon in kwestie of met diens leidinggevende. Zij zullen graag met u in gesprek gaan en uw vragen beantwoorden en/of uw ongenoegen bespreken. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris Maastricht UMC+ | Herstelzorg

Alle patiënten en/of hun vertegenwoordigers die gebruikmaken van de zorg- en andere dienstverlening van Maastricht UMC+ | Herstelzorg kunnen een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Deze helpt eventuele problemen op te lossen en kan bij klachten bemiddelen. De klachtenfunctionaris werkt uiteraard strikt vertrouwelijk. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via telefoonnummer 043-6019400. Het kan zijn dat de klachtenfunctionaris u verzoekt uw klacht schriftelijk in te dienen.

Klachtencommissie academisch ziekenhuis Maastricht (Maastricht UMC+)

Als de klacht niet kan worden opgelost door de klachtenfunctionaris van Maastricht UMC+ | Herstelzorg  of als u geen bemiddeling van de klachtenfunctionaris wenst, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het Maastricht UMC+. 
De klachtencommissie van het Maastricht UMC+ is een onafhankelijke commissie die handelt volgens de klachtenregeling. De klachtencommissie bestaat uit externe personen die klachten van patiënten neutraal behandelen en een uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht.

Sluit de enquête