Klachtenafhandeling

Het is voor ons belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over uw behandeling en verzorging. Daarom werken we zo goed mogelijk samen met u, uw familie en onze zorgpartners. Als u desondanks niet tevreden bent over de gang van zaken, laat ons dat dan a.u.b. weten. Wij adviseren u om altijd eerst de vragen/opmerkingen of klacht op te nemen met de persoon in kwestie of met diens leidinggevende. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris Maastricht UMC+ | Herstelzorg

Alle patiënten en/of hun vertegenwoordigers die gebruikmaken van de zorg- en andere dienstverlening van Maastricht UMC+ | Herstelzorg kunnen een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Deze helpt eventuele problemen op te lossen en kan bij klachten bemiddelen. De klachtenfunctionaris werkt uiteraard strikt vertrouwelijk. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via telefoonnummer 043-6019400. Het kan zijn dat de klachtenfunctionaris u verzoekt uw klacht schriftelijk in te dienen.

Klachtencommissie academisch ziekenhuis Maastricht (Maastricht UMC+)

Als de klacht niet kan worden opgelost door de klachtenfunctionaris van Maastricht UMC+ | Herstelzorg  of als u geen bemiddeling van de klachtenfunctionaris wenst, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het Maastricht UMC+. 
De klachtencommissie van het Maastricht UMC+ is een onafhankelijke commissie die handelt volgens de klachtenregeling. De klachtencommissie bestaat uit externe personen die klachten van patiënten neutraal behandelen en een uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht.