Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over ons

Ons bestuur

Clara Fey

Maastricht UMC+ | Herstelzorg valt als rechtspersoon onder de  stichting Bejaardenzorg Clara Fey. De stichting houdt zich aan de Good Governance Code van de Zorg. Dat zijn regels voor zorginstellingen die gaan over goed bestuur en toezicht.

Raad van Toezicht

Maastricht UMC+ | Herstelzorg heeft ook een Raad van Toezicht. Deze controleert de werkzaamheden van de directie en geeft adviezen. Ook keurt ze onder andere de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en belangrijke investeringen goed. De raad bestaat uit vijf leden die benoemd worden voor een periode van vier jaar.

Raad van Bestuur

De stichting heeft een Raad van Bestuur:

Barbara Janssen-Solberg

 U kunt haar bereiken via het directiesecretariaat, telefoon 043-6019400

Bestuursverslag 2019

Wilt u ons bestuursverslag 2019 lezen? Klik hier.

 

Sluit de enquête