Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onze kwaliteit

Ons uitgangspunt is altijd het welbevinden van onze patiënt. Daarom staat een aantal kwaliteit verhogende zaken zeer hoog bij ons op de agenda.

  • We luisteren goed naar de wensen van de patiënt en zijn familie of mantelzorgers.
  • De manier waarop onze zorg wordt georganiseerd moet bijdragen aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. We zoeken steeds naar de beste manier om dit te doen. Veiligheid en doelmatigheid zijn belangrijke criteria.
  • Onze zorg- en dienstverlening voldoet aan de Kwaliteitswet Zorgverlening. We voldoen ook aan het HKZ kwaliteitsschema voor thuiszorg, verzorging en verpleging en de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm.
  • We selecteren onze medewerkers zorgvuldig. Zij moeten immers in hun dagelijkse werk invulling geven aan die kwaliteitseisen. We zorgen ervoor dat onze medewerkers deskundig blijven en plezier en voldoening in hun werk vinden.
  • Elke patiënt wordt bij ontslag gevraagd een tevredenheidsenquête in te vullen. Want de mening van onze patiënt telt.
  • We zijn altijd bezig met innovatie om ook in de toekomst goede kwalitatieve zorg te kunnen leveren. Dit doen we onder andere door samen te werken met andere organisaties zoals het MUMC. Meer informatie over vernieuwende projecten vindt u in het jaarverslag.
Sluit de enquête