Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over ons

Bij ons werken

Deze mogelijkheden zijn beschikbaar:

Wij zoeken...

Open sollicitatie?

Open sollicitaties zijn altijd welkom. Deze kun je richten aan mw. I. Sprooten of mw. J. Kockelkoren (afdeling P&O) 

Opleidingen

Maastricht UMC+ | Herstelzorg is een erkend opleidingsinstituut voor de beroepsbegeleidende leerweg. Verzorgenden (IG) niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en leerlingen die willen werken binnen de ondersteunende facilitaire diensten kunnen bij ons worden opgeleid. Wij willen vernieuwend zijn in zorg en leren. Daarin past ook dat medewerkers actief vorm geven aan hun eigen loopbaan. Maastricht UMC+ | Herstelzorg ondersteunt dit door de omgeving zo in te richten dat elke medewerker zich in zijn eigen functie of in een door hem en door Maastricht UMC+ | Herstelzorg gewenste richting, kan ontwikkelen. We ondersteunen dit proces met scholingsbeleid, evaluaties en jaargesprekken.

Stages

Een beroep leer je niet alleen op school. Juist de praktijk is vaak de belangrijkste leerschool, zeker in de gezondheidszorg. Wij leren onze stagiaires verantwoordelijkheid te dragen en goed samen te werken met collega’s. Stagiaires zijn bij ons te gast. Wij bieden ze de gelegenheid bij ons een zinvolle leerperiode door te brengen. Jaarlijks doen veel stagiaires ervaring op binnen onze stichting, zowel in de zorg als binnen de facilitaire dienstverlening. Interesse in een stageplaats bij Maastricht UMC+ | Herstelzorg? Neem dan contact op met het stagebureau op school of met onze praktijkbegeleider via telefoonnummer 043-6019400.

Vrijwilligers

Binnen Maastricht UMC+ | Herstelzorg zijn dagelijks enthousiaste vrijwilligers actief. Het doel van het vrijwilligerswerk bij Maastricht UMC+ | Herstelzorg is vooral het bieden van ondersteuning aan cliënten. De vrijwilligers worden bijvoorbeeld in de ochtend ingezet bij de drankenverstrekking en in het Trefpunt / restaurant. De betrokkenheid van onze vrijwilligers is groot en de waarde die Maastricht UMC+ | Herstelzorg  aan hen hecht is dat zeker ook! Maastricht UMC+ | Herstelzorg organiseert themabijeenkomsten om de deskundigheid van vrijwilligers te vergroten, zodat zij tijdens het uitvoeren van hun taken goed kunnen omgaan met cliënten en hun ziektebeelden. Bent u sociaal, vriendelijk, actief en op zoek naar een leuke uitdaging? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met mevrouw Marlie Ramakers m.ramakers@herstelzorgmumc.nl 

Cao en personeelssamenstelling

De CAO voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VV&T) is van toepassing op Maastricht UMC+ | Herstelzorg. Deze geeft richtlijnen over arbeidsvoorwaarden zoals arbeidsduur en salaris. De salarissen worden bepaald volgens de in de zorg gehanteerde functiewaarderingsmethode FWG.

Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden maakt het voor medewerkers gedeeltelijk mogelijk het arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen wens samen te stellen. Bij de start van een dienstverband bij Maastricht UMC+ | Herstelzorg  ontvangt elke nieuwe medewerker een informatiemap met alle relevante informatie.

 •  

  Aantal fte's in

    

  Verpleging & Verzorging  

  72,16

  51%

  Begeleiding & behandeling

  23,47

  16,5%

  Facilitaire diensten

  33,04

  23%

  Ondersteuning teams

  3,5

  2,5%

  Sub-totaal

  132,17

   
     

  Staf

  10,06

  7%

  Totaal

  142,23

  100%

   

  Bij de medewerkers Verpleging & Verzorging in azM Herstelzorg heeft 55%een opleidingsniveau 3,36% heeft opleidingsniveau 4 of hoger.

   

  Aantal fte's in

   

  Herstelkliniek

   Transferunit   

  Infusiecentrum

  Totaal 

        

  Verpleging & Verzorging

  Niveau 1       0      0  0 
   

  Niveau 2

        4,60                   2,3  0   6,16
   

  Niveau3/3IG

      32,26      8  0 40,26
   

  Niveau 4

     18,80      1,4  3,22 23,42
   

  Niveau 5

        2,32      00  2,32
        
   

  Totaal

     57,98       0   3,22 72,16
        

  % met opleidingsniveau 3 of hoger

     92%     80%  100%  91%

   

Sluit de enquête